آموزش حسابداری-آموزش حسابداری در اصفهان -آموزشگاه حسابداری در اصفهان-مالیات بر درآمد كشاورزی

آموزش حسابداری-آموزش حسابداری در اصفهان -آموزشگاه حسابداری در اصفهان-مالیات بر درآمد كشاورزی
آموزش حسابداری-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده ۱3 درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 24 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 آموزش حسابداری-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *