حسابداری تسهیلات مالی

حسابداری تسهیلات مالی

حسابداری تسهیلات مالی دریافتی و روشهای ثبت آن در دفاتر

دو روش جهت ثبت وام دریافتی وجود دارد :

1⃣ روش خالص:
موقع دریافت وام بانک بدهکار و تسهیلات مالی بستانکار میشود
زمان پرداخت قسط وام حسابداری تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بانک بستانکارمیشود

2⃣ روش ناخالص:
موقع دریافت وام بانک بدهکار و بهره تحقق نیافته (یا بهره سنوات آتی) بدهکار و تسهیلات مالی بستانکارمیشود

موقع پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بهره تحقق نیافته بستانکار و بانک بستانکارمیشود.

🔻 بهترین روش هم روش خالص برای ثبت تسهیلات دریافتی است.

اگر حسابداری تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت باشه آن قسمت از اقساطی که مربوط به دوره جاری و سال آتی باشه به حساب حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت(در گروه بدهی های جاری و در معین تسهیلات مالی) انتقال میدیم 

و همچنین اگر روشمون ناخالص باشه بهره تحقق نیافته رو هم از معین تسهیلات مالی بلند مدت به تسهیلات مالی انتقال میدیم :

تسهیلات مالی بلند مدت (معینش وام پرداختنی…) بدهکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی در گروه بدهی های جاری) بدهکار و حصه جاری تسهیلات بلند مدت(در معین تسهیلات مالی) بستانکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی بلند مدت) بستانکار میشود

🔻 سرفصل وام دریافتی :

بلند مدت :
بدهی های غیرجاری -> حسابداری تسهیلات مالی بلند مدت -> وام های پرداختنی بلند مدت -> وام بانک

کوتاه مدت :
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> وام های پرداختنی کوتاه مدت -> وام بانک …
(ماهیت : بستانکار)

🔻 سرفصل بهره تحقق نیافته یا بهره سنوات آتی :

بلند مدت :
بدهی های غیرجاری -> تسهیلات مالی بلند مدت -> بهره تحقق نیافت -> بهره تحقق نیافته وام بانک …

کوتاه مدت :
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> بهره تحقق نیافت -> بهره تحقق نیافته وام بانک
(ماهیت : بدهکار)

🔻 سرفصل حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت:
بدهی های جاری ->حسابداری تسهیلات مالی -> حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت -> حصه جاری وام بانک
(ماهیت : بستانکار)

🔻 سرفصل هزینه بهره :
درآمد ها و هزینه ها غیر عملیاتی -> هزینه های مالی -> هزینه بهره -> هزینه بهره وام بانک …(البته تفصیلی نیاز نیست)
(ماهیت : بدهکار)

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *