حسابداری مالیات برارزش افزوده

حسابداری مالیات برارزش افزوده

حسابداری مالیات برارزش افزوده

تعریف ارزش افزوده

طبق تعاریف (ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ارزش افزوده، تفاوت میان ارزش کالا و خدمات

ارائه شده و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در طول یک دوره معین می‌باشد.


تعریف مالیات بر ارزش افزوده

طبق تعاریف به مالیات غیر مستقیمی که به تفاوت بین ارزش کالا و خدمات ارائه شده و ارزش کالا و

خدمات خریداری شده در یک دوره معین تعلق می‌گیرد، مالیات بر ارزش افزوده گفته می‌شود. این

مالیات در طول فرآیند تولید کالا و خدمات تا هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات به مشتری، از ارزش

افزوده‌های ایجاد شده در هر مرحله، دریافت و طی روال خاصی به حساب دولت واریز می‌شود. مبلغ

این نوع مالیات در نهایت توسط آخرین مشتری به همراه بهای کالا یا خدمات پرداخت خواهد شد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران

میزان مالیات بر ارزش افزوده در ایران در هر سال، توسط دولت مشخص می‌شود که مبلغ آن از حاصل

ضرب نرخ اعلام شده در قیمت کالا و یا خدمات به دست خواهد آمد و این مبلغ به همراه قیمت

بهای کالا و یا خدمات از مشتری دریافت می‌گردد. برای مثال با در نظر گرفتن نرخ مالیات و عوارض

ارزش افزوده سال ۱۳۹۷ که برابر با ۹% می‌باشد (شامل ۶% مالیات و ۳% عوارض)، شخصی که کالایی

به ارزش ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری می کند باید ۱/۰۹۰/۰۰۰ ریال بپردازد. این مبلغ شامل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

قیمت کالا و ۹۰/۰۰۰ ریال مالیات و عوارض می باشد.


ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده:

هنگام فروش کالا و یا ارائه خدمات:

بد: بانک 109.000

بس: فروش 100.000

مالیات ارزش افزوده 9.000

سرفصل:

بدهی های جاری »» سایر حساب های پرداختنی »» مالیات بر ارزش افزوده فروش

هنگام پرداخت ارزش افزوده فروش کالا:

بد: مالیات ارزش افزوده 9.000

بس: بانک 9.000

—------------------------—

هنگام خرید کالا و خدمات انجام شده حسابداری مالیات برارزش افزوده:

بد: خرید: 100.000

مالیات ارزش افزوده 9.000

بس: بانک 109.000

سرفصل:

دارایی های جاری »» سایر حساب های

دریافتنی »» مالیات بر ارزش افزوده خرید

درهنگام پرداخت مالیات ارزش افزوده تفاضل

ارزش افزوده خرید و فروش را به اداره مالیاتی

پرداخت می نماییم.

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *