وظایف حسابرس در انبار گردانی

وظایف حسابرس در انبار گردانی

وظایف حسابرس در انبار گردانی

۱- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست.

۲- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله شروع وخاتمه ، انواع موجودیها ، موقعیت مکانی ، تعداد تیمهای شمارش ، اسامی و وظایف هریک از آنها ، تعداد دفعات شمارش و نحوه رفع مغایرت بین شمارش های مختلف با یکدیگر و با سوابق انبار باشد.

۳- برای حصول اطمینان از جهت اجرای برنامه شمارش لازم است وقت حسابرس عمدتاً صرف نظارت بر نحوه اجرای برنامه انبارگردانی شود .

۴- به منظور حصول اطمینان حسابرس تعدادی از اقلام موجود را به عنوان نمونه شخصاً در انبار شمارش کرده و با شمارش شرکت مطابقت دهد .

۵- حسابرس در زمان انبارگردانی ( خاتمه سال مالی) بایدکلیه اطلاعات مربوط به مقطع گیری زمانی را جمع آوری نماید .

وظایف حسابرس :

1‌) تشكیل جلسات قبل از شروع انبار گردانی به منظور تدوین برنامه انبار گردانی .

2) وظایف حسابرسی در انبار گردانی ارائه آموزش كافی به افرادی كه در انبار گردانی شركت می نمایند .

3) مطالعه برنامه انبار گردانی توسط حسابرس و تذكر موارد قابل اصلاح به مسئولین شركت .

4) حضور حسابرس در انبار گردانی و تفهیم این مطلب به مسئولین شركت كه مسئولیت انبار گردانی

با آنان است نه حسابرسان مستقل .

5) تكمیل پرسشنامه نظارت بر انبارگردانی توسط حسابرس.

6) اطمینان از مخدوش نبودن موجودی های نوشته شده و یا جلوگیری از هرگونه تعییر در مقادیر.

7)درخصوص موجودیهای امانی موسسه نزد دیگران تائیدیه لازم اخذ گردد.

8) اطمینان از شمارش همه موجودی ها حداقل 2 بار ( شمارش دوم باید توسط افرادی غیر از گروه

اول باشد ) .

9‌) شمارش تعدادی كه از اقلام توسط حسابرسان.

10) مطلع بودن حسابرس از كلیه مكانها و محلهای انبار.

11) اعضای تیم انبار گردانی باید اشخاصی به غیر از انبارداران باشند.

12‌) انباردارها برای ادای توضیحات ویا رفع اشکال باید در مجل شرکت و انبارها حضور داشته باشد.

13) اطمینان حسابرس از توقف ورود و خروج كالا در حین انبار گردانی.

14) اطمینان از اینكه هیچ كالایی 2 بار شمارش نشده باشد.

15)اطمینان از كالاهایی كه اصلاً وجود خارجی ندارد و اینكه جزء موجودی كالا هم منظور نگردیده

باشد.

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *