دوره کارگاه عملی حسابداری

دوره ی کارگاه عملی دوره ای تخصصی برای بازار کار ویژه ی قارغ التحصیلان رشته حسابداری و رشته های مرتبط با آن می باشد که تجربه ی کار عملی را ندارند . این دوره ویژه ی افرادیست که به صورت تئوری با حسابداری آشنایی دارند و پیش نیاز آن مسلط بودن به اصول 1 و 2 حسابداری است . در این دوره کلیه آموزش ها با استفاده از اسناد و مدارک واقعی شرکت ها می باشد.