مدیر مالی آقا

عنوان شغلی
مدیر مالی
مسلط به نرم افزار
هلو، پارسیان
حقوق و مزایا
مشخص نشده
سابقه کاری
دارای سابقه کار
شماره تماس
03132298768
ساعت کار
مشخص نشده
جنسیت
آقا
آدرس
مشخص نشده
توضیحات بیشتر
مشخص نشده