فرصتهای شغلی

ردیفعنوان شغلیجنسیتمحدوده کاریشماره تماسزمانتوانایی هامدرکسابقه کار
1حسابدارخانمخیابان باهنر03133392002آشنا با مالیاتی
2حسابدارخانمخیابان پروین09132046284مسلط به پارسیان
3حسابدار خانم یا آقاشهرک صنعتی مورچه خورت 093377770052 سال
4حسابدارخانم یا آقا09132046324تمام وقت
5کمک حسابدارخانم خیابان امام خمینی09134216801